پاورپوینت درباره بيماريهاي ناشي از قارچهاي بازيديوميست Basidiomycetes
مقاله در مورد اكسايش بنزيل
تحقیق در مورد افیولیت ها
مقاله افزایش سطح کویرها و کاهش کیفیت آب و خاک
مقاله اصول شیمیایی حیات
2 پاورپوینت خیابان شانزه لیزه
تحقیق آشنایی با بعضی از كاربردهای انرژی هسته ای
تحقیق در مورد اشعه كاتدي و نظريه اتمي
مقاله در مورد اسید
تحقیق در مورد اسيدها